Výzkumné záměry

Výzkumné záměry Výzkumného institutu ochrany genofondů lze rozdělit do tří tématických skupin.

První skupina se věnuje aplikovanému výzkumu afrických druhů živočichů, kteří tvoří základ chovu Safari Parku Dvůr Králové, s nímž institut úzce spolupracuje. Aplikovaný výzkum afrických druhů živočichů je zaměřen především na řešení otázek spojených s problematikou záchranných chovů v lidské péči, zvláštní důraz je kladen také na možnosti reintrodukce živočichů ze záchranných programů do jejich původních oblastí rozšíření.

Druhá skupina navazuje právě na výše zmíněnou problematiku reintrodukcí a řeší praktické otázky spojené s reintrodukcí původních druhů živočichů v obecné rovině, včetně konkrétních příkladů původních druhů České republiky a Evropy.

Třetí skupinou témat je základní výzkum druhů chovaných v zoologických zahradách, který si v souladu s misí moderních zoologických zahrad klade za cíl rozšířit naše znalosti o biologii chovaných druhů.