Témata

  1. Odběr spermatu žirafy (Giraffa camelopardalis), jeho kryoprezervace a transport
  2. Odběr spermatu zebry bezhřívé (Equus quagga borensis), jeho kryoprezervace a transport
  3. Vybudování kryocentra Frozen Wildlife
  4. Možnosti reintrodukce lva berberského (Pathera leo leo) v pohoří Atlas, Maroko
  5. Možnosti reintrodukce psa hyenového (Lycaon pictus) v přírodní rezervaci Pian Upe, Uganda
  6. Monitoring supa bělohlavého (Gyps fulvus) v pohoří Atlas a náhorních pláních Tuniska a jeho management
  7. Vyhodnocení detekce olověných broků v těle živých vodních ptáků
  8. Zřízení záchranného centra pro vlka evropského (Canis lupus) a podpora managementu populací v chovech v lidské péči
  9. Genetická analýza populací koroptve polní (Perdix perdix) v ČR ve vztahu k prováděným reintrodukcím
  10. Telemetrie kvakoše nočního (Nycticorax nycticoras) a vyhodnocení efektu jeho reintrodukce na území jižních Čech