Výzkumný institut ochrany genofondů

Bioakustika v chovu a managementu zvířat v zoologických zahradách

Bioakustika se stává stále oblíbenějším nástrojem při výzkumu a ochraně volně i v lidské péči žijících zvířat. Akustické projevy zvířat mohou nést celou řadu důležitých informací. V minulosti byla akustická analýza hlasů zvířat například úspěšně využita k rozpoznávání a identifikaci kryptických druhů, ověřování druhové příslušnosti a místa původu, rozpoznávání pohlaví, monitorování reprodukčních cyklů nebo hodnocení welfare zvířat. V prostředí zoologických zahrad není bioakustika zatím tak běžně využívána jako jiné technologie, nicméně dosavadní tuzemské i zahraniční projekty poukazují na to, že zde má obrovský potenciál. Pomocí analýzy hlasů byla například ověřena druhová příslušnost komb rodu Galago v evropských zoologických zahradách nebo monitorován reprodukční cyklus samice vzácně chovaného outloně (Nycticebus sp.).

Cílem tohoto dlouhodobého výzkumného záměru je uskutečnění základního výzkumu v oblasti akustické komunikace zvířat a zároveň také možnostem praktického využití bioakustiky jako nástroje v chovu a managementu zvířat.

Partneři projektu: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova; Fakulta tropického zemědělství, Česká zemědělská univerzita v Praze