Výzkumný institut ochrany genofondů

Databáze a analýza výzkumných aktivit v rámci UCSZOO  

Výzkum a výzkumná spolupráce je podmínkou udělení akreditace Evropskou asociací zoologických zahrad a akvárií (EAZA) a je také součástí právních norem a předpisů vztažených k zoologickým zahradám. Mnoho zoologických zahrad si proto vede evidenci svých výzkumných aktivit a přibývá zahraničních publikací, jež se věnují jejich podrobnějším analýzám.

Tento projekt si klade za cíl dlouhodobě sledovat, shromažďovat a analyzovat výzkumné aktivity členů Unie českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO). Jedním z dílčích cílů je prostřednictvím portálu Web of Science vytvořit databázi vědeckých publikací s afiliací k členským institucím, které byly zveřejněny od roku 1945. Dále bude pomocí digitálních repozitářů vytvořena databáze vysokoškolských závěrečných prací, které vznikly a byly obhájeny od roku 2009 ve spolupráci s členskými institucemi. Tyto databáze budou podrobněji analyzovány s cílem zmapovat, které taxony a témata jsou v rámci unie i v jednotlivých členských institucích studovány. Výsledky projektu by měly posílit roli tuzemských zoologických zahrad ve výzkumu a zároveň pomoci s jeho dalším směrováním.  

Partneři projektu: Zoo Ostrava; Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova; Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita


Přečtěte si článek o výzkumných pracích, které vznikly ve spolupráci se Zoo Praha.