Výzkumný institut ochrany genofondů

Monitoring supa bělohlavého (Gyps fulvus) v pohoří Atlas a náhorních pláních Tuniska a jeho management

Sup bělohlavý byl hnízdícím ptákem severní Afriky a to zejména pohoří Atlas.  V současné době se již na území Tuniské republiky nenachází žádný z hnízdících párů.  K vyhubení této hnízdící populace přispěly zejména jedovaté návnady, pytláctví a špatně přístupné zdroje pitné vody.

Výzkumný institut se připravuje na jednání s Vulture Conservation Foundation o spolupráci na monitoringu a zpracování dostupných dat. Dále na přípravě telemetrického pozorování jedinců na tazích, za účelem posouzení jejich pobytu na území Tuniska v pohoří Atlas. Safari Park Dvůr Králové, jako partner výzkumného institutu v projektech ex situ, je součástí evropského chovného programu vytvářející záložní populace pro následnou reintrodukci.

Partneři projektu: SPDK (Safari Park Dvůr Králové), EAZA (European Association of Zoos and Aquaria), VCF (The Vulture Conservation Foundation), TWCS (Tunisia Wildlife Conservation Society)