Výzkumný institut ochrany genofondů

Možnosti reintrodukce lva berberského (Pathera leo leo) v pohoří Atlas, Maroko

Lev berberský označuje severoafrický poddruh lva, který se do současnosti zachoval jen v lidské péči. V přírodě je vyhuben. Zoologické zahrady se stávají stále úspěšnějšími v jeho chovu a dokáží díky potomkům vytvořit  zakládající populaci lva berberského, která by mohla být využita k následné reintrodukci do původních míst výskytu tohoto taxonu, a to do chráněných oblastí pohoří Horního Atlasu v Maroku.

Výzkumný institut již jedná s Královskou zoologickou zahradou v Rabatu o spolupráci na monitoringu a zpracování dostupných dat. Dále usiluje o otevření jednání se zástupci příslušného ministerstva marocké vlády za účelem přípravy chráněného území, které by mohlo sloužit pro budoucí reintrodukci a management volně žijících populací lva berberského.

Partneři projektu: SPDK (Safari Park Dvůr Králové), EAZA (European Association of Zoos and Aquaria), Rabat Zoo (Jardin Zoologique National S.A)