Výzkumný institut ochrany genofondů

Možnosti reintrodukce psa hyenového (Lycaon pictus) v přírodní rezervaci Pian Upe, Uganda

Ohrožený pes hyenový patří mezi významné predátory afrického kontinentu, jehož stav v přírodě neustále klesá. Safari Park Dvůr Králové je úspěšným chovatelem tohoto afrického druhu a také vede evropský záchovný program ex situ.

Výzkumný institut, spolu se safari parkem již zahájil jednání s Uganda Wildlife Education Center o spolupráci na monitoringu případného výskytu psa hyenového v rezervacích a národních parcích Ugandy. Ve spolupráci s koordinátorem evropského záchranného programu (ex situ) připraví na základě výstupů z monitoringu v přírodních lokalitách Národní akční plán a projekt následné reintrodukce těchto psů do rezervace Pian Upe.

Partneři projektu: SPDK (Safari Park Dvůr Králové), EAZA (European Association of Zoos and Aquaria), UWA (Uganda Wildlife Authority)