Výzkumný institut ochrany genofondů

Odběr spermatu žirafy (Giraffa camelopardalis), jeho kryoprezervace a transport

Žirafa Rothschildova (Giraffa camelopardalis rothschildi), dle nejnovějších studií součást komplexu žirafy nubijské (Giraffa cameloperdalis camelopardalis), se vykytuje pouze v Keni a Ugandě.  Současné odhady velikosti populace žirafy Rothschildovy uvádějí méně než 1400 přežívajících jedinců. Podle IUCN Red List je tento taxon veden jako blízký ohrožení. Žirafa síťovaná (Giraffa camelopardalis reticulata syn. G. reticulata) se vyskytuje v Keni, Etiopii a Somálsku, populace je tvořena 11 000 jedinci, má klesající trend a je podle IUCN Red List hodnocena jako ohrožená.  Oba taxony patří mezi nejvíce chované v evropských zoologických zahradách a jejich chov je řízen s ohledem na dlouhodobou udržitelnost v lidské péči.

Výzkumný institut ve spolupráci s partnerem Safari Park Dvůr Králové zahájil práci na metodice odběru spermatu žiraf a jeho uchování v rámci chovu v lidské péči. Dále jedná na úrovni Evropského záchovného programu o možnosti inseminace spermatem volně žijících jedinců. S vládní organizací Uganda Wildlife Authority zahájí jednání o možnosti odběru spermatu jedinců žijících v původních lokalitách.

Partneři projektu: SPDK (Safari Park Dvůr Králové), EAZA (European Association of Zoos and Aquaria), UWA (Uganda Wildlife Authority)