Výzkumný institut ochrany genofondů

Příprava repatriace želvy bahenní (Emys orbicularis) na území ČR

Želva bahenní se prokazatelně na území ČR vyskytovala v teplejších dobách čtvrtohor, kdy její výskyt zasahoval až do Velké Británie a severní Evropy (Fritz 2001, Sommer et al. 2007, Sommer et al. 2009). V chladných dobách její výskyt ustupoval na jih, přičemž se vyskytovala ve velké části Evropy a Malé Asie (Široký 2001, Sommer et al. 2007, Sommer et al. 2009). Vše doloženo fosilními nálezy. V ČR postupně z většiny území vymizela díky vysušování tůní a mokřadů a také díky odchytům. Ve středověku byly želvy bahenní na naše území dováženy z jižních zemí za účelem chovu pro maso a v posledních desetiletích se do přírody dostávaly cíleně za účelem posilování populací či neúmyslně útěkem z chovu (Široký 2001, Široký et al. 2004, Jablonski et Meduna 2011, Šebela 2012, Široký et Moravec 2015). 

Cílem tohoto projektu je:

1. Vyhodnotiti genetický profil recentně se vyskytujících želv bahenních na našem území

2. Vyhodnotit genetický profil chovaných želv bahenních za účelem založení záchranných chovů vhodných jedinců pro následnou repatriaci

Partneři projektu: ZOO Hluboká nad Vltavou, ZOO Bratislava, HERPETA, Mendelova univerzita v Brně