Výzkumný institut ochrany genofondů

Roztřídění evropské populace želvy pavoukovité (Pyxis arachnoides) do poddruhů a vyselektování hybridů z chovu

Tento druh se v přírodě vyskytuje na jihozápadním pobřeží Madagaskaru v pásu 10 – 50 km od moře do vnitrozemí. U želvy pavoukovité byly popsány tři poddruhy Pyxis arachnoides arachnoides BELL 1827, Pyxis arachnoides brygooi VUILLEMIN & DOMERGUE 1972 a Pyxis arachnoides oblonga GRAY 1869. Jednotlivé poddruhy na sebe navazují a částečně se překrývají. Jsou popsány způsoby, jak od sebe jednotlivé poddruhy rozlišit dle fenotypu, ale znaky mezi nominátním poddruhem a subspecií brygooi nejsou jednoznačné.

V rámci ZIMS je evidováno v Evropě 175 jedinců želvy pavoukovité. 44 jedinců bez určení poddruhu, 107 nominátního poddruhu a 24 jedinců poddruhu brygooi.  

Cílem tohoto projektu je:

1. Vyhodnotiti genetický profil evropské populace želvy pavoukovité, roztřídění poddruhů

2. Aplikovat získané informace do chovu, vyselektovat hybridy z chovu

Partneři projektu: ZOO Brno, Mendelova univerzita v Brně