Výzkumný institut ochrany genofondů

Telemetrie kvakoše nočního (Nycticorax nycticoras) a vyhodnocení efektu jeho reintrodukce na území jižních Čech

Safari Park Dvůr Králové ve spolupráci se Zoo Hluboká nad Vltavou již od roku 2017 provádí reintrodukce jedinců kvakoše nočního odchovaných v lidské péči do přírodních lokalit jižních Čech. V souladu s managementem volně žijících populací a jejich umělého posilování jedinci odchovaných v lidské péči, je nezbytné získat zpětnou vazbu o pohybu vypuštěných jedinců a jejich případném hnízdění a to prostřednictvím telemetrie. Data budou sloužit k následnému vyhodnocení efektivnosti tohoto reintrodukčního projektu. Značení barevnými kroužky a jeho vyhodnocení bohužel nebylo úspěšné z důvodu skrytého způsobu života.

Výzkumný institut má v záměru telemetricky značit vypouštěné ptáky a následně vyhodnotit data.

Partneři projektu: SPDK (Safari Park Dvůr Králové), Zoo Hluboká (Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou), ZOO Plasy (Nadace ZOO Plasy)