Výzkumný institut ochrany genofondů

Vybudování kryocentra Frozen Wildlife

Zoologické zahrady jsou chovateli významných ohrožených druhů zvířat. Bohužel v chovech v lidské péči dochází i k náhlým úhynům geneticky významných jedinců, aniž by tito zanechali potomky. Z tohoto důvodu je důležité vybudování kryocentra, které bude uchovávat sperma geneticky vzácných jedinců pro případ, že by došlo k jejich úhynu a jejich genetická linie by neměla z pohledu diverzity dostatečné zastoupení v chovaných populacích. Kryocentrum bude sloužit také pro uchování spermatu získaného z jedinců v přírodě (ohrožené druhy zvířat) za účelem posílení genetické diverzity a předcházení inbredním depresím v chovech.

Partneři projektu: SPDK (Safari Park Dvůr Králové), FVL VETUNI (Fakulta veterinárního lékařství Veterinární univerzity Brno)