Výzkumný institut ochrany genofondů

Vyhodnocení detekce olověných broků v těle živých vodních ptáků

V létech 2019 a 2020 institut provedl ověření metodiky detekce olověných broků v těle živých vodních ptáků pomocí mobilního a stálého rentgenu.

Vyšetřované byly husy velké (Anser anser), odchycené z důvodu monitoringu tahových cest.

V rámci vyhodnocení detekce budou posuzovány také jednotlivé typy broků tj. nejen olověné, ale i ocelové případně jiné.

Další fází tohoto projektu je záměr ověření výsledků studií ze zahraničí a vytvoření podkladů pro případnou přípravu legislativy, která by reagovala na výsledky projektu. Výstupy projektu budou rovněž využity pro zhodnocení plnění opatření Národní strategie řešení otrav a nelegálního zabíjení volně žijících živočichů (2020 – 2030).

Partneři projektu: SPDK (Safari Park Dvůr Králové), MŽP (Ministerstvo životního prostředí ČR)